Felhasználási feltételek

I. Szellemi alkotásokhoz fűződő jogok

A Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala által közzétett minden tartalom, így különösen a Honlapon elérhető tartalom, szellemi alkotásnak minősül, és szerzői jogvédelem alatt áll. Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Honlapon, valamint a Honlapon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Honlap felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást). Kivételt képeznek ez alól, azok a tartalmak, amelyek más tartalomszolgáltató szellemi alkotásának minősülnek, és melyek minden esetben egyértelműen ilyen megjelöléssel vannak ellátva.
Amennyiben a Felhasználó tartalmat kíván átvenni a Honlapról, azt kizárólag oly módon teheti meg, hogy a tartalom címét és tartalmának rövid összefoglalóját (leadet) a képi elemek nélkül, változatlan tartalommal és hiánytalanul átveszi a Honlapról, és a forrást megjelölve a tartalom teljes tartalmára mutató hiperhivatkozást (közvetlen linket) helyez el a címben vagy a lead alá.
A Honlap tartalmának valamint egyes részeinek merevlemezre ssd-re, usb-re, sd kártyára mentése vagy kinyomtatása magáncélra (azaz nem kereskedelmi felhasználás céljából) engedélyezett. A saját felhasználáson túli felhasználás – pl. adatbázisban történő tárolására, továbbadás, közzé vagy letölthetővé tétele, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának előzetes írásbeli engedélyével lehetséges. Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala fenntartja minden jogát szolgáltatásának minden elemére, különös tekintettel a kereső motorjaira és egyéb internetes szoftvereire, a avasclld.hu domainnevére, az ehhez tartozó aldomainekre, aloldalakra, valamint az internetes reklámfelületeire. Tilos minden olyan tevékenység, amely a weboldaladatbázisának kilistázására, rendszerezésére, archiválására, feltörésére (hack), forráskódjainak visszafejtésére irányul, kivéve, ha erre Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala külön engedélyt nem ad.
Minden egyéb, a törvényi korlátozást átlépő felhasználás csak Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának előzetes, írásbeli engedélyével lehetséges. Jelen pontban meghatározottaktól eltérő módon vagy mértékben történő felhasználás szerzői jogot sért, és minden esetben jogi (büntető-és polgári jogi) következményeket von maga után.

II. Felelősség

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala kizár minden felelősségét a Felhasználók által tanúsított magatartásért. A Felhasználó beleegyezik abba, hogy a Honlapot kizárólag a saját kockázatára használja, és elfogadja, hogy Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala nem vállal felelősséget a használat során esetlegesen felmerülő vagyoni vagy nem vagyoni károkért. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata nem vállal felelősséget semmilyen pontatlan információból, zavarból, az oldal elérhetetlenségéből vagy egyéb eseményből eredő közvetlen (pl. számítógép meghibásodása) vagy közvetett (pl. elmaradt haszon) károkért. A Honlap letöltéséből vagy elérhetetlenségéből eredő bármilyen kár megtérítését Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala kizárja.