EPTK

Tájékoztatjuk, hogy a helyi támogatási kérelmek EPTK rendszerbe való feltöltéséhez (ERFA és ESZA esetében is) a kitöltő programok az alábbi linken elérhetőek: 

TOP CLLD ERFA – kitöltő program

TOP CLLD ESZA – kitöltő program

Továbbá: Felhívjuk a figyelmet, hogy a HACS által támogatásra javasolt helyi támogatási kérelmek irányító hatósághoz történő benyújtása elektronikus kitöltő programon (EPTK) keresztül történik.

A támogatási kérelmet a HACS támogatásra irányuló döntési javaslatának közlésétől számított 30 napon belül kell feltölteni az IH által előírt egységes informatikai rendszerbe végső ellenőrzés céljából.

Az elektronikus kitöltő programon keresztül benyújtandó támogatási kérelem és a HBB által bírált helyi támogatási kérelem azonos pontjaihoz kifejtett tartalom nem térhet el. A két kérelem azonosságát az Irányító Hatóság a végső ellenőrzés keretében ellenőrzi. Amennyiben az azonosság nem áll fenn, a támogatási kérelem az IH által elutasításra kerül.

A kitöltő programban véglegesített támogatási kérelemhez a helyi felhívás 6. pontjában leírt módon kell csatolni a kérelem elektronikus benyújtását hitelesítő, cégszerűen aláírt nyilatkozatot is! Az elektronikus kérelem benyújtása során generálódó nyilatkozat papír alapú példányát – ha azt nem minősített elektronikus aláírással látták el - postai úton is be kell nyújtani az elektronikus benyújtást követően legkésőbb az elektronikus benyújtást követő 3 napon belül zárt csomagolásban, postai ajánlott küldeményként vagy expressz postai szolgáltatás/futárposta-szolgáltatás (garantált kézbesítési idejű belföldi postai szolgáltatás) igénybevételével a következő címre:

 

Magyar Államkincstár Megyei Igazgatósága

Borsod - Abaúj-Zemplén Megyei Igazgatóság

Cím: 3525 Miskolc, Hősök tere 3.

Levelezési cím: 3525 Miskolc, Pf. 122

 

Kérjük, hogy a küldeményen jól láthatóan tüntesse fel a felhívás kódszámát, a támogatást igénylő nevét és címét!